Asigurarea convorbirilor prin canale radio în fonie.

 Scopul reţelei (direcţiei) radio de a asigura legătura comandantului cu comandanţii unităţilor (subunităţile) subordonate. Legătura radio în fonie presupune schimbul nemijlocit de informaţii între comandant şi subordonaţi.

         Comandanţii pot utiliza staţia radio nemijlocit de pe panoul staţiei sau prin acţiune la distanţă (din compartimentul MCSM sau prin aparatul de telefon de campanie TA-57 şi cablu de campanie la distanţa până la 500m. de la staţie). În MCSM este amenajat compartiment special pentru a utiliza una din 4 staţii din dotarea MCSM.

         Indiferent de locul de utilizare a legăturii radio, comandantul trebuie să aibă indicativul staţiei sale şi indicativele staţiilor corespondenţilor, strict să se folosească de ele.

         În fiecare caz, când staţia se acordă comandantului pentru utilizare, operatorul este obligat să-l preîntâmpine despre gradul de secretizare a staţiei radio, de exemplu: „Vorbiţi pe canal radio în clar”, sau „Vorbiţi pe canal radio cu grad de secretizare limitată”.          Dacă canalul radio este dat la centrala telefonică, despre gradul de secretizare preîntâmpină telefonistul centralei telefonice.

Transmiterile în clar sânt permise numai pentru înştiinţarea trupelor, iar pe timpul ducerii acţiunilor de luptă, pentru conducerea focului şi comunicarea acelor comenzi, care nu duc la divulgarea secretului acţiunilor sau după a căror recepţionare, inamicul nu mai poate lua oportun măsuri pentru zădărnicirea acţiunilor proprii.

Fiecare comunicare ce se dă la staţia radio pentru a fi transmisă în clar (fără folosirea aparaturi de secretizare), trebuie să poarte menţiunea „Se transmite în clar” şi semnătura comandantului (şefului de stat major), care a aprobat acest lucru.

Când informaţia se transmite prin aparatură de secretizare, trebuie de ţinut cont de gradul de secretizare a aparaturii.

Pentru subunităţile mecanizate, de tancuri şi de vânători de  munte, lucrul în clar este permis fără restricţie, cu excepţia transmiterii denumirilor de unităţi (subunităţi), numelui comandanţilor, funcţiilor şi a reperelor din teren, iar comunicările date la staţii nu trebuie să poarte menţiunea prevăzută mai sus

Staţia radio principală execută permanent controlul atât în timpul în care este permis lucrul în emisie cât şi în perioadele de interdicţie radio.