DESPRE NOI

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Catedra Militară a fost fondată în baza Deciziei Senatului UTM din 29.10.2002 şi Ordinului rectorului nr. 758-R din 18.11.2002. Catedra își are sediul în blocul nr. 10 din campusul de la Botanica al UTM. Șef Catedra Militară – General de Brigadă (r) Vitalie STOIAN.

Misiunea principală a catedrei este pregătirea calificată a efectivului de sergenţi şi soldaţi pentru Rezerva Forţelor Armate, devotaţi Patriei şi poporului Republicii Moldova, cu o pregătire teoretică şi deprinderi practice corespunzătoare la specialitatea respectivă, în stare să desfăşoare în orice moment acţiunile militare individual şi la nivel de grupă/echipă.

Sediul central al catedrei este amplasat în municipiul Chişinău, sectorul Botanica. De asemenea, catedra militară dispune de subdiviziuni în sectorele Centru şi Râşcani al capitalei, precum şi în municipiile Bălţi şi Soroca.

De la crearea catedrei până în prezent, aproximativ 20800 persoane au absolvit cursurile de instruire la catedră, inclusiv 1098 femei. Absolvenţii cursului de pregătire a sergenţilor în rezervă, la dorinţă, pot fi înmatriculaţi la cursurile de pregătire a ofiţerilor în rezervă pe lângă Academia Militară.

Absolvenţii catedrei pot fi angajaţi în serviciul militar prin contract în ministerele de forţă: Ministerul Apărării (Armata Naţională), Ministerul afacerilor interne (Departamentul Trupelor de Carabinieri, Departamentul Poliţie de Frontieră şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale), Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare), Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal), precum şi alte instituţii care înaintează pregătire militară de la candidaţi.

Colectivul catedrei este compus din 19 lectori universitari. Lectorii catedrei au o bogată experienţă în organizarea şi desfăşurarea procesului de instruire acumulată pe parcursul serviciului militar în Armata Naţională şi nu numai. Printre lectori sunt participanţi la diferite conflicte militare şi misiuni internaţionale, inclusiv la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova.

II. PROCESUL DE INSTRUIRE

Cursul de instruire la catedra militară este o formă a serviciului militar. Instruirea la catedra militară se efectuează prin învăţământ de zi cu frecvenţă obligatorie conform orarului (3-4 zile pe săptîmână câte 3-4 ore).

Instruirea la catedră se desfăşoară în limitele lunilor februarie-iunie şi septembrie-decembrie.

La audierea cursului de instruire militară sunt admişi studenţii şi absolvenţii Universităţii Tehnice a Moldovei, precum şi a celorlalte instituţii de învăţământ superior din ţară, inclusiv private. Din anul 2017 la audierea cursului de instruire militară sunt admişi şi elevii colegiilor (centrelor de excelenţă) din anul de absolvire. Studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior sunt instruiţi conform programei de instruire a sergenţilor în rezervă, iar elevii colegiilor – conform programei de instruire a soldaţilor în rezervă.

Instruirea militară se desfăşoară în conformitate cu cerinţele înaintate instruirii soldaţilor şi sergenţilor Armatei Naţionale. În afară de şedinţele teoretice, care se desfăşoară în sălile de clasă repartizare catedrei, programa de instruire prevede şi şedinţe practice în unităţile miltiare ale Armatei Naţionale. Cele mai importante activităţi practice sunt: trageri de luptă din armamentul de infanterie în tirul catedrei şi la Baza militară de instruire Bulboaca, şedinţele practice cu geniştii – la Centrul de instruire Negreşti, şedinţe practice şi familiarizarea cu armamentul şi tehnica militară a unităţilor militare ale Armatei Naţionale, exerciţii cu trageri de luptă demonstrative la Baza militară de instruire Bulboaca etc. De asemenea, în scopul educării militar-partiotice a instruiţilor, se organizează şi se desfăşoară vizite la Centrul de Cultură şi Istorie Militară din municipul Chişinău, vizite în unităţile militare în cadrul Zilei uşilor deschise, vizite la Complexul Memorial „Eternitate” şi Complexul Memorial „Capul de pod Şerpeni” etc.

Instruirea se desfăşoară la următoarele specialităţi militare:

  • Infanterie
  • Comunicaţii şi informatică
  • Geniu
  • Artilerie

La absolvirea cursului de instruire militară, în dependenţă de nota obţinută la examenele de absolvire, absolvenţilor şi se acordă următoarele grade militare:

  • absolvenţii cursului de instruire a soldaţilor în rezervă – soldat în rezervă şi caporal în rezervă;
  • absolvenţii cursului de instruire a sergenţilor în rezervă – soldat în rezervă şi sergent inferior în rezervă.

La finele cursului de instruire militară, absolvenţii depun Jurămîntul militar, se acordă gradul militar corespunzător cursului de instruire absolvit şi ulterior se îndreaptă la Centrul militar teritorial conform  domiciliului pentru perfectarea documentelor de evidenţă militară.

III. BAZA MATERIALĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Catedra Militară dispune de: 16 auditorii amenajate şi destinate pentru desfăşurarea şedinţelor; tir cu sală sportivă; punct de sprijin al plutonului de infanterie moto; platou de instruire; costume de protecţie chimică; utilaj şi aparate necesare pentru pregătirea geniştilor şi specialiştilor în comunicaţii şi informatică; staţii radio; calculatoare şi tehnică de multiplicat.

Toţi studenţii dispun de uniformă militară şi echipamentul prevăzut de cerinţele regulamentelor militare. Este creată baza tehnico-materială pentru studierea tuturor disciplinelor militare prevăzute de programa de instruire.

[ngg src=”galleries” ids=”6″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]