Bazele şi principiile de organizare a transmisiunilor în Bg.I.Mo.

 Principiile de organizare a transmisiunilor şi desfăşurarea sistemului de transmisiuni  în BgIM sunt următoarele:   – concordanţa cu cerinţele doctrinei militare la pregătirea şi ducerea de către BgIM luptei de apărare pe front larg;
   – gradul mai înalt de pregătire în vederea luptei al subunităţilor de transmisiuni în comparaţie cu trupele pe care le asigură;

  – responsabilitatea statului major superior de starea legăturilor cu trupele subordonate;

  – adaptibilitatea ridicată la structura organizatorică a brigăzii şi a celorlalte forţe participante la apărare:

  – întrebuinţarea complexă a mijloacelor de transmisiuni (radio, radioreleu, prin fir);

  – caracterul unitar al tuturor elementelor sistemului la executarea conducerii subunităţilor de luptă, asigurare tehnică, logistică şi de cooperare;

   – realizarea şi funcţionarea încă din timp de pace a unor elemente de bază ale sistemului;

   – întrebuinţarea raţională a liniilor de legătură directe şi liniilor din reţeaua de sprigin;

   – reglamentarea strictă a legăturilor de cooperare;

 – responsabilitate unică la diferite scări ierarhice privind organizarea, coordonarea, înzestrarea, funcţionarea şi întreţinerea sistemului de transmisiuni;

  – deplasarea din timp a grupelor de recunoaştere cu scopul stabilirii locului de dispunere a punctelor de comandă şi comandă – observare;

   – desfăşurarea parţială a liniilor de legătură directă din cadrul punctului de comandă;

   – stabilirea locurilor de interconectare la reţeaua de transmisiuni staţionară. 

Se planifică măsuri pentru asigurarea conducerii neîntrerupte în cazul distrugerii unor puncte de comandă sau defectare a mijloacelor de transmisiuni. Drept punct de rezervă a punctului de comandă a brigăzii serveşte punctul de comandă logistic (PCL).

Mijloacele de transmisiuni se folosesc potrivit indicaţiilor şefului statului major şi şefului transmisiunilor în baza prevederilor Dispoziţiunii pe transmisiuni a Şefului Marelui Stat Major al AN şi Şefului Direcţiei (Trupelor) Transmisiuni.

Şeful statului major al brigăzii şi şeful transmisiunilor duc răspundere pentru asigurarea legăturii cu subunităţile subordonate. În cazul întreruperii legăturii, subordonaţii sînt obligaţi să ia toate măsurile pozibile pentru restabilirea acesteia. 

Suportul sistemului de transmisiuni al Bg.I.Mo. în apărare pe front larg se va baza pe reţeaua de transmisiuni staţionară cu extinderea legăturilor prin mijloacele de transmisiuni de campanie.

           În raport de situaţie, cu trecerea brigăzii la operaţie de apărare din timp, sistemul de transmisiuni se va desfăşura după planul elaborat pe timp de pace, în care se prevăd toate variantele majorării capacităţii de luptă reieşind din existenţa şi starea forţelor şi mijloacelor de transmisiuni, inclusiv şi de amenajarea parţială a raionului.           Legătura PC şi PCL al BgIM cu punctele de comandă ale Marelui Stat Major al AN prin mijloace radio, radioreleu,  poştale se asigură cu forţele şi  mijloacele de transmisiuni proprii (compania de transmisiuni). Legătura prin mijloace cu fir şi prin mijloace mobile se asigură de eşalonul superior (MSM); aparatura terminală (finală) pentru legătura prin mijloace cu fir aparţine fiecărui eşalon.

Legătura  cu subunităţile subordonate se asigură:

– prin fir cu forţele şi mijloacele companiei de transmisiuni a brigăzii;

– prin radio cu forţele şi mijloacele companiei de transmisiuni a brigăzii şi cu forţele şi mijloacele plutoanelor şi grupelor de transmisiuni a subunităţilordin subordine.

 Legătura  cu unităţile şi subunităţile de sprijin şi cooperare se asigură:

– prin fir conform Dispoziţiunii pe transmisiuni;

– prin radio, radioreleu cu forţele şi mijloacele companiei de transmisiuni a brigăzii şi cu forţele şi mijloacele subunităţilor de transmisiuni a unităţilor şi subunităţilor de sprijin şi cooperare.          Legăturile, în cadrul BgIM, se realizează prin toate categoriile de mijloace existente în înzestrarea subunităţilor de transmisiuni subordonate şi cele puse la dispoziţie de eşalonul superior.     În funcţie de categoria  de mijloace folosite pentru realizarea lor liniile de transmisiuni pot fi: prin radio, radioreleu, prin fir, combinate, prin mijloace mobile, poştale etc.