Cronologia războiului de la Nistru

În seara zilei de 1 decembrie este blocat podul de peste Nistru din apropierea satului Gura Bîcului. Pe timp de aproximativ 4 luni, de la 10 decembrie 1991 şi pînă în martie 1992 au fost înregistrate 57 de acţiuni criminale ale gardiştilor faţă de poliţişti, în rezultatul cărora şi-au pierdut viaţa 4 lucrători ai poliţiei, 13 au fost răniţi, 40 maltrataţi.

La 13 decembrie 1991, la orele 5 şi 30 de minute, are loc primul atac asupra secţiei de poliţie Dubăsari.

Incepind cu luna martie evenimentele devin dramatice. La inceputul lunii formaţiunile paramilitare au inceput ofensiva asupra sediului poliţiei din Dubăsari arestind 34 de poliţişti. Altă lovitură a fost dată in satul Parcani unde in ziua de 13 martie un detaşament de femei, susţinut de aproximativ 300 de cazaci au intreprins un atac asupra unităţii militare a armatei a 14-a şi au capturat armament.

La 14 martie a fost distrus podul de pe Nistru in direcţia orăşelului Dubăsari.
La 15 martie in regiunea satului Coşniţa are loc o luptă intre gardiştii care au atacat satul şi poliţiştii aflaţi in apărare, fiind folosite rachete antigrindină.
Factorii de decizie de la Chişinău iau decizia de a crea puncte de comandă in imediata apropiere de zona acţiunilor militare. Se formează punctul de comandă staţionat la Holercani, ce prevedea raza de acţiuni centru. De asemenea de la punctul de comandă din orăşelul Anenii Noi se coordona conducerea acţiunilor de luptă pe direcţia sud.
La 24 martie 1992 situaţia rămine incordată. Pe toată linia de apărare de la satul Coşniţa şi pină la oraşul Tighina gardiştii şi căzăcimea periodic deschideau focul din automate.
Luind in consideraţie starea de lucruri la punctul de comandă Holercani, este creat un stat major in frunte cu viceministrul de interne, de unde se exercita conducerea pe direcţia Coşniţa–Doroţcaia, Cocieri- Dubăsari.
La 28 martie 1992, preşedintele ţării declară stare excepţională pe teritoriul ţării. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Securităţii Naţionale urmau ca in interacţiune cu unităţile Armatei Naţionale să intreprindă măsuri urgente in vederea lichidării şi dezarmării formaţiunilor inarmate.
La 14 aprilie 1992 se formează Consiliul Suprem de Securitate intr-o componenţă nouă sub conducerea directă a preşedintelui.
Incepind cu 23 mai, se intensifică acţiunile de luptă din partea formaţiunilor paramilitare. Incepe agresiunea directă a armatei a 14-a ruse. In conflict intră o companie a unităţii staţionate in satul Parcani.
La 24 mai 1992 din cetatea Tighina in zona Dubăsarilor sint trimise 7 maşini blindate. Tot in această zi la Tiraspol decolează locţiitorul comandantului suprem al Forţelor Armate ale C.S.I., generalul Stolearov, care declară că Transnistria şi armata a 14-a reprezintă interesele geopolitice ale Rusiei in această zonă.

In perioada decembrie-martie 1992, in acţiunile de luptă a luat parte efectivul detaşamentului de Poliţie cu destinaţie specială şi secţiile de poliţie din Dubăsari.
De la inceputul lunii martie sint implicaţi şi poliţiştii din toate secţiile raionale din partea de centru şi nord ale Republicii Moldova, raioanele Cantemir şi Cimişlia, cit şi batalionul 1 şi celelalte batalioane de patrulă şi pază din oraşul  Chişinău, secţiile de poliţie din capitală.
De la inceputul acestei luni sint inregistraţi şi voluntarii care, de obicei, erau din localităţile din imediata apropiere a conflictului sau chiar din acest teritoriu şi o parte din cei care au dorit să participe la apărarea integrităţii teritoriale in majoritatea lor din raionul Orhei şi Căuşeni.
Independent acţionau grupele organizate de către securitatea naţională pe tot perimetrul acţiunilor de luptă, aceştia implicindu-i in acţiunile lor şi pe aşa numiţii burunduci.

La jumătatea lunii mai erau formate 4 grupe operative, in direcţia Chiţcani sub comanda colonelului Mămăligă, una la Coşniţa sub comanda colonelului Cociug, a trea la Cocieri comandată de colonelul Petrică şi in direcţia Tighina – colonelul Carasiov. Marea majoritate a efectivului o constituia rezerviştii mobilizaţi prin comisariatele militare.

Forțele separatiste, cooperind cu armata a 14-a rusă, declanșează o operație militară de amploare impotriva secției orășenești de poliție Tighina. Din partea noastră incep să fie utilizate mijloacele din infrastructură și mijloacele de legătură cu destinație militară care au creat posibilitatea de a crea puncte de comandă ale unităților și subunităților pină la nivel de companie. Ținind cont că cei care atacau trupele de poliție foloseau tehnică blindată, s-a permis includerea unei unități și a mașinilor de luptă.

La data de 19 august, orele 5:00, forțele rivale integrității Republicii Moldova au desfășurat primul atac folosind tancurile armatei a 14-a. Experiența ofițerilor care se aflau pe poziții aduc la distrugerea tehnicii inamicului şi retragerea acesteia.

La 7 iulie este semnat acordul de la Liman.
La 21 iulie, la Moscova, este semnat un plan de măsuri in vederea incetării conflictului armat in raioanele din zona nistreană și realizării reglamentării lui politice. In conformitate cu aceste principii,
in aceeași zi este semnată „Convenția cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova”.

Locotenent-colonel,
doctor Vitalie Ciobanu