Caracteristicile de lucru radio.

 Legătura radio în AN se realizează după reguli unice pentru toate categoriile de forţe armate, stabilite de Regulamentul transmisiunilor şi Îndrumarul pentru transmisiuni radio.

         Aceste reguli se referă la modul de stabilire a legăturii radio, de transmitere (recepţionare) a comenzilor, semnalelor radio, de efectuare a convorbirilor radio, de cererea şi darea parolei pentru recunoaşterea între corespondenţi.

         Pentru stabilirea legăturii radio, fiecare staţie radio trebuie să dispună de caracteristici de lucru radio, astfel:

– indicativele centrelor de transmisiuni staţionare (denumirea unităţilor militare) care sunt incluse în reţeaua (direcţia) radio;

– indicativele (propriu şi al corespondentului (-ţilor));

– indicativul circular – pentru lucrul în reţeaua radio;

– frecvenţe de lucru şi de rezervă. Pentru staţiile pe unde scurte – frecvenţele de zi şi noapte, şi respectiv indicativele de zi şi noapte;

– ora trecerii la frecvenţele de zi şi de noapte;

– chei de codificare a Tabelului radistului de serviciu, Tabelei Alfa (pentru aprecierea indicativelor individuali şi circular), pentru alte tabele, care pot fi folosite de către radistul staţiei;

– modul de lucru în reţea (direcţie): fonie, telegraf auditiv sau telegraf documentar;

– tipul de antenă spre folosire;

– azimutul corespondentului;

– semnale radio, parole;

– ora stabilirii legăturii;

– alte indicaţii referitor la stabilirea, organizarea şi asigurarea legăturilor radio.

Notă! În dependenţă de tipul staţiei radio (putere) şi misiune caracteristicile staţiei radio pot include numai o parte din punctele sus numite.

Indicativele staţiilor radio şi frecvenţele se schimbă periodic (o dată în zi, în decadă, în lună, în trimestru, la trecerea de la o formă de luptă la alta) în dependenţă de tipul şi puterea staţiei, misiunea trupelor pe care le deserveşte pentru a micşora posibilitatea inamicului de a bruia sau percepta traficul radio.

Parola radio se foloseşte pentru verificarea apartenenţei staţiei radio reţelei date. Fiecare operator radio are dreptul de a cere parola de la operatorul altei staţii radio, dacă are îndoieli de aparţinere acestei staţii reţelei date, sau forţelor sale de luptă. În caz, că în reţea se include o staţie radio străină (a inamicului), corespondenţilor reţelei li se interzice a răspunde la apelurile ei, iar la comanda staţiei principale, trec pe frecvenţele de rezervă cu utilizarea noilor indicativi. Modul de folosire a parolei se apreciază prin Dispoziţia pe transmisiuni a statului major a eşalonului superior.

În unele cazuri la staţiile radio pot fi semnale. De obicei aceste semnale sunt destinate pentru operatorii staţiilor din reţea şi sunt legate cu asigurarea legăturii în reţea (schimbul locului de desfăşurare, modului de lucru, trecerea pe frecvenţele de rezervă, regimului de lucru a staţiilor etc.). Semnalele de înştiinţare şi de luptă, operatorii staţiilor radio le primesc numai pe perioada transmiterii semnalului.

Tipul antenei, azimutul spre corespondent se includ în datele radio numai în cazul când staţia lucrează la distanţa maximă de acţiune a staţiei sale sau a staţiei corespondentului, de exemplu cu grupa de cercetare, de asemenea în cazul lucrului liniei radio prin unde reflectate (indirecte). Când nu este indicat tipul antenei pentru întrebuinţare, operatorul radio este obligat să folosească antenele care v-or asigura legătură stabilă în reţea. În acelaşi timp, de fiecare dată, când este posibilitate de a folosi o antenă direcţională, care permite limitarea radierii spre inamic şi asigură legătura stabilă cu corespondenţii reţelei sale, operatorul radio este obligat să folosească aşa antenă.

Modul de lucru se indică în Caracteristicile radio pentru staţiile care după datele tactico-tehnice pot funcţiona în două şi mai multe moduri de lucru. Când pentru staţie se indică două şi mai multe moduri de lucru, obligatoriu se indică şi ordinea de trecere de la un mod de lucru la altul.

Caracteristicile de lucru radio se scriu pe un formular de formă stabilită, care se dă şefului staţiei sub semnătură, iar la staţiile radio portative şu la staţiile de pe maşinile de luptă pot fi înscrise direct în Registrul staţiei radio sau pe plăcuţa  albă de pe panoul frontal al staţiei cu creion negru moale.

Caracteristicile de lucru radio se dau numai pentru un termen de funcţionare, de obicei pe trei zile, după care formularele cu caracteristici se ridică, iar datele de pe panoul frontal al staţiei se şterg.

         Pentru staţie radio, care lucrează într-un sector izolat sau pe o perioadă de timp îndelungată, caracteristicii de lucru se înmânează pentru toată perioadă de funcţionare.

Caracteristicii de lucru radio se schimbă periodic din mai multe motive:

a) să nu se dea posibilitatea inamicului să depisteze frecvenţele pe care se lucrează şi apoi şă intercepteze comunicările ce se transmit;

b) să nu-i dăm posibilitatea de a bruia frecvenţele pe care se lucrează;

c) să nu-i dăm posibilitatea determinării locului de unde emit staţiile radio şi apoi să le distrugă.

Emisiunile staţiilor de radio militare pot fi urmărite cu staţii speciale de ascultare, la distanţe mari. Din acest considerent caracteristicile de lucru radiu se schimbă cât mai des.