Aparate de trageri de instruire şi antrenament

1. Setul lăzilor de comandant.

Lada comandantului este destinată pentru însuşirea (învăţarea) regulilor de tragere din armamentul cu glonţ, aruncătoare de grenade, armamentul maşinilor de luptă fără consum de muniţii.

Lada comandantului poate fi exploatată (întrebuinţată) în condiţii de clasă şi de câmp.

Aparatele şi dispozitivele de învăţământ a lăzii comandantului dau posibilitate comandanţilor să determina la timp greşelile instrucţiunilor, ce le comit, să arate aceste greşeli şi să obţină înlăturarea lor.

Există mai multe modificări a Lăzilor comandantului: КЯ-56, КЯ-58, КЯ-73, КЯ-83. Astăzi tot mai răspândite sunt sistemele electronice de antrenament.

Lada comandantului КЯ83 reprezintă un set de aparate şi dispozitive de instrucţie, plasate într-o ladă cu dimensiunile: 410 x 210 x 166 mm, masa – 7,5 kg. Alimentarea 4,5 V.

2. Destinaţia şi structura aparatelor de instruire a tragerii. Modul de lucru cu aparatele şi regulile de folosire a lor. Îngrijirea şi întreţinerea aparatelor.

a) Rigla pentru armamentul de infanterie, două variante, prima – pentru studierea regulilor de tragere şi ochire din pistol-mitralieră AK-74, puşcă-mitralieră PПK-74 şi modificările lor; a doua – din celelalte tipuri de armament de infanterie. Ea reprezintă o bază (însuşi rigla), pe o parte a căreia sânt aplicate conturile ţintelor, observate la distanţa de la 100 până la 600m, iar pe cealaltă parte sânt expuse regulile de alegere a înălţătorului şi a punctului de ochire la tragerea din armamentul de infanterie asupra diferitelor ţinte, regulile de campanie de determinare a corecţiilor de vânt şi mişcare a ţintei, precum şi regulile de tragere asupra ţintelor aeriene.

În partea de jos a riglei deosebim: cătarea, trei reticule ale înălţătoarelor optice, fixatorului magnetic şi rigla de control.

Cătarea este destinată:
– pentru demonstrarea poziţiei corecte a cătării armei în ţelul foii înălţătorului;
– pentru demonstrarea raportului aparent a dimensiunilor dispozitivului de ochire şi ţintă la diferite distanţe;
– pentru demonstrarea greşelilor care apar în timpul ochirii;
– pentru demonstrarea deplasării punctului de ochire în dependenţă de vânt şi mişcarea ţintei;
– pentru explicarea regulilor de corectare a tragerii.

Ea este formată din bază şi cătare mobilă. Pe bază se află imaginea ţelului foii înălţătorului şi furculiţa pentru unire cu fixatorul magnetic. Cătarea mobilă are un şurub pentru îmbinare cu baza cu ajutorul piuliţei şi şaibei.

Reticulele înălţătoarelor optice sânt destinate pentru însuşirea ochirii cu ajutorul înălţătoarelor de zi şi de noapte de diferite tipuri. Ele sânt fabricate din sticlă organică. Reticulele înălţătoarelor optice se utilizează împreună cu fixatorul magnetic.

Fixatorul magnetic este destinat pentru menţinerea dispozitivelor de ochire (cătării, reticulelor înălţătorului) pe suprafaţa metalică a riglelor pentru armamentul de infanterie şi pentru aruncătoarele de grenade. El este format din carcasă cu magnet permanent şi o piuliţă de strângere pentru fixarea dispozitivelor de ochire (cătării sau reticulului de ochire).

Pentru fixarea dispozitivului de ochire de fixator mai întâi se deşurubează piuliţa de strângere cu 5-6 rotaţii, apoi apăsând-o se trage plăcuţa de la opritor şi se introduce dispozitivul de ochire cu furcuţa sub plăcuţă, după aceasta piuliţa se stinge.

Rigla de control serveşte pentru determinarea corectitudinii deplasării punctului de ochire luând în consideraţie corecţiile de vânt şi mişcare a ţintei şi reprezintă o riglă transparentă cu gradaţii (fiecare gradaţie este egală cu o figură a ţintei) cu două borne pentru fixare pe bază.

b) Rigla pentru aruncătoarele de grenade este destinată pentru studierea regulilor de tragere şi însuşirea ochirii din aruncătoarele PПГ, precum şi din tunul maşinii de luptă a infanteriei. Ea se utilizează împreună cu cătarea, setul de reticule ale înălţătoarelor optice şi fixatoarele magnetice. Construcţia şi destinaţia ei sânt similare cu cele ale riglei pentru armamentul de infanterie, deosebirea constând doar în conţinutul desenului şi textului pe bază.

Pe o parte a bazei riglei pentru aruncătoarele de grenade sânt expuse regulile determinării datelor iniţiale pentru tragere (cătării) reperului de ochire şi punctului de ochire; regulile determinării corecţiilor pentru temperatura aerului, vântul lateral şi mişcarea ţintei, iar pentru ilustrativitate este prezentat reticulul înălţătorului.

Pe cealaltă parte a bazei riglei sânt aplicate contururile ţintelor, observate la o distanţă de la 200 până la 1000m.

c) Ecranul, indicatorul magnetic, imitatorul tragerii și lada formează un ansamblu destinat pentru verificarea corectitudinii şi uniformităţii ochirii la distanţe mici ziua şi noaptea.

Ecranul (2) reprezintă o placă de oţel, pe care se află două suporturi şi patru fixatoare. Suporturile sânt destinate pentru fixarea ecranului în locaşurile de pe capacul lăzii (1), iar cu ajutorul fixatoarelor se prinde de ecran foia de hârtie.
Indicatorul (3) este format din mâner pe care este fixată ţintă-piept (4) cu dimensiunea 25×25 mm. În centrul ţintei-piept este o gaură pentru notiţe cu creionul pe o foaie de hârtie, fixată pe ecran. Pe indicator este amplasat un magnet permanent, care asigură deplasarea liberă a indicatorului pe ecran şi menţinerea lui sigură în poziţia necesară.

Pe mânerul indicatorului se află găuri cu diametrul 3, 5 şi 10 mm pentru aprecierea uniformităţii ochirii ziua şi găuri cu dimensiunea de 6, 10 şi 20 mm pentru aprecierea ochirii în timp de noapte.

Imitatorul tragerii este destinat pentru imitarea tragerii pe timp de noapte, el este compus din bec 5, acoperit cu un căpăcel 4, cu un orificiu în peretele lateral, buton 3 şi fişă 2. Pe dulia becului este prins fixatorul 1 pentru fixarea duliei cu bec pe indicator în apropierea ţintei.

Dulia cu bec şi căpăcel se fixează pe indicator astfel, în cât orificiul căpăcelului să fie îndreptat spre ţinta indicatorului. Conducătorul cu ajutorul butonului imită flăcările loviturilor, menținând în acelaşi timp indicatorul pe suprafaţa ecranului şi deplasându-l în conformitate cu comenzile persoanei instruite şi face semnele.

Pentru instruire arma se instalează și se fixează pe suportul de ochire la 10m de la ladă pe care este instalat ecranul și alte elemente de instruire.

Demonstratorul (persoana aflată lângă ecran) plasează ţinta indicatorului într-o oarecare parte a ecranului. Conducătorul şedinţei îndreaptă arma asupra ţintei ( ţinta pe indicator), fixează suportul de ochire, de comandă „NOTEAZĂ”.
Demonstratorul marchează cu creionul prin gaura ţintei un punct pe ecran. Acest semn se consideră punct de control. După aceasta indicatorul este deplasat.
Cel instruit, însuşind punctul de ochire şi fără a schimba poziţia armei, obţine suprapunerea cătării bine prinse cu punctul de ochire pe ţintă, dând comenzi demonstratorului pentru mişcarea indicatorului.
La comanda „NOTEAZĂ” demonstratorul face un semn.

Ochirea se efectuează de trei ori, apoi conducătorul şedinţei apreciază uniformitatea (gruparea) ochirii. Nota:
– „forte bine” se pune, dacă toate trei semne au încăput în limitele găurii de pe indicator cu diametrul de 3 mm;
– „bine”, dacă toate trei semne au încăput în limitele găurii cu diametrul de 5 mm;
– „satisfăcător”, dacă toate trei semne au încăput în limitele găurii cu diametrul de 10 mm şi dacă punctul mediu de ochire, determinat după trei semne, este îndepărtat de la punctul de control cu cel mult 5 mm.

Trebuie de memorizat, că ecranul dă rezultate inverse în comparaţie cu tragerea reală. De aceea înainte de analiza rezultatelor conducătorul şedinţei trebuie să scoată de pe ecran foiţa de hârtie şi să întoarcă cu 180 grade.

Pentru verificarea corectitudinii şi uniformităţii ochirii în condiţii de noapte se utilizează imitatorul tragerii (flăcării loviturii), totodată nota „foarte bine” se pune, dacă toate trei semne au încăput în limitele găurii de pe indicator cu diametrul de 6 mm„bine”, dacă toate trei semne au încăput în limitele găurii cu diametrul de 10 mm„satisfăcător”, dacă toate trei semne au încăput în limitele găurii de pe indicator cu diametrul de 20 mm şi dacă punctul mediu determinat după trei semne, este îndepărtat de la punctul de control cu cel mult 10 mm.

d) Parbrizul lateral este destinat pentru verificarea corectitudinii ochirii la distanţa loviturii eficace din pistoale-mitralieră şi puşti-mitralieră. Ea constă din carcasă, în interiorul căreia este amplasată o oglindă semitransparentă (sub un unghi de 45 grade), şi un suport, care are un şurub pentru menţinerea sticlei pe baza înălţătorului.

e) Fixatorul de ochire este destinat pentru verificarea corectitudinii şi uniformităţii ochirii la distanţa loviturii eficace. El constă din carcasa 6, mecanism 5 de deplasare a lentilei şi acul-marcator 1 blocat cu el, care serveşte pentru fixarea pe ecranul de hârtie a rezultatelor ochirii celui instruit. Carcasa 6 este fixator 4 cu tije de schimb şi şuruburi de presiune pentru fixarea dispozitivului de ţeava armelor. Pe carcasă se află un cadru 2 cu uşiţă pentru instalarea ecranului din panglică de hârtie, care se instalează în fixator, amplasat pa carcasă alături de cadru.

Pe axa uşiţei se află înţepătorul 3, cu ajutorul căruia conducătorul şedinţei face punctul de control pe ecranul de hârtie. Pe căpăcel se află pârghia 8 pentru deplasarea lentilei şi fixatorul 7 pentru instalarea lentilei în poziţie iniţială.

Pregătirea pentru lucru a fixatorului de ochire:
– se deschide uşiţa cadrului, se introduce sub aceasta panglică de hârtie şi se închide uşiţa;
– se întredeschide căpăcelul, se introduce capătul pârghiei 8 în oficiul plăcuţei mecanismului 5 de deplasare a lentilei şi se închide căpăcelul;
– se introduce tija fixatorului de ochire în ţeava armei şi se strânge cu şuruburile de presiune (construcţia fixatorului de ochire prevede posibilitatea deplasării tijei relativ cu carcasa fixatorului pentru instalarea poziţiei cătării armei pe centrul lentilei dispozitivului).
La deplasarea tijei relativ cu carcasa fixatorul de ochire este necesar de stabilit două şuruburi de fixare a plăcii tijei, de deplasat tija şi din nou de strâns şuruburile;
– arma cu fixatorul de ochire instalat se așează în suportul de ochire şi se fixează;
– lentila cu acul-marcator se instalează în poziţia iniţială (medie), apăsând pe pârghia în direcţia săgeţii „A” până la refuz;
– se îndreaptă arma asupra ţintei, situată la o distanţă de 150 m şi mai mult de la suportul de ochire;
– cu înţepătorul pivotant 3 se face o înţepătură pe ecranul de hârtie şi se efectuează o înţepătură cu acul-marcator. Dacă începătura de control făcută cu înţepătorul nu coincide în poziţia iniţială a lentilei, cu înţepătura acului-marcator, trebuie de reglat poziţia acului cu ajutorul celor două şuruburi de fixare a plăcuţei în gaura căreia se află acul.

Prin deplasarea plăcuţii se suprapune vârful acului-marcator cu începătura de control pe ecranul de hârtie, apoi de fixat şuruburile.
Pentru aducerea fixatorului de ochire în poziţie de lucru este necesar de tras fixatorul mecanismului de deplasare şi de îl întors cu 90 grade în orice direcţie.

În timpul însuşirii corectitudinii şi uniformităţii ochirii cu ajutorul fixatorului de ochire conducătorul şedinţei trebuie să se afle din partea dreaptă a fixatorului şi cu degetele mâinii drepte să schimbe poziţia pârghiei 8. Persoana instruită, fără a atinge arma, trebuie să se instaleze lângă suportul de ochire astfel, încât să vadă cătarea suprapusă (bine prinsă). După aceasta conducătorul şedinţei, în conformitate cu rapoartele celui instruit, „deplasează” ţinta în aşa mod ca cătarea bine prinsă să se suprapună cu punctul de ochire. Totodată direcţia „deplasării” ţintei coincide cu direcţia deplasării pârghiei 8.

La suprapunerea cătării bine prinse cu punctul de ochire cel instruit raportează despre terminarea ochirii, după care conducătorul şedinţei apasă cu degetul butonul acului-marcator pentru efectuarea înţepăturii pe panglica de hârtie. După trei înţepături conducătorul şedinţei deschide uşiţa cadrului 2 şi scoate panglica pe o porţiune egală cu a cadrului, apoi închide uşiţa şi rupe bucata de panglică cu rezultatele ochirii. Conform rezultatelor ochirii pe hârtie conducătorul şedinţei apreciază corespunzător persoana instruită.

Notă pentru uniformitatea ochirii se determină:
– „foarte bine”, dacă toate înţepăturile de pe panglica de hârtie au încăput într-un cerc cu diametrul de 3 mm;
– „bine”, dacă toate înţepăturile de pe panglica de hârtie au încăput într-un cerc cu diametrul de 5mm;
– „satisfăcător”, dacă toate înţepăturile de pe panglica de hârtie au încăput într-un cerc cu diametrul de 10 mm şi dacă punctul mediu al loviturilor, determinat după trei semne, este îndepărtat de la punctul de control cu cel mult 5 mm.

f) Cătarea – pendul este destinată pentru controlul poziţiei orizontale a foii înălţătorului în timpul ochirii. El este compus dintr-o bucşă şi o cătare se instalează automat în poziţia verticală.
Cătarea – pendul se instalează pe apărătoarea cătării armamentului de infanterie. Reglarea instalării cătării-pendul în raport cu cătarea armai se efectuează:
– în poziţia verticală – cu ajutorul şuruburilor laterale;
– în poziţia orizontală – prin îndoirea lamelelor bucşei.