Determinarea coordonatelor


Coordonatele rectangulare.
Coordonatele rectangulare sunt valori liniare care stabilesc poziţia pe hartă, a uni obiectiv sau detaliu din teren. Cu ajutorul acestora se determină poziţia unui obiectiv sau detaliu din teren. Acest sistem de axe se compune din două drepte perpendiculare una pe alta care formează axele de coordonate, dintre care cea verticală se notează cu X iar cea orizontală cu Y. După cum poziţia punctului A din figura, este determinată pe valorile liniare ale segmentelor X şi Y, duse paralel cu axele de coordonate. Aceste valori liniare sunt coordonatele rectangulare ale punctului A, se notează cu x şi y şi se exprimă în metri.

Pe hărţile topografice la scările 1:25 000 – 1:250 000 coordonatele rectangulare se determină cu ajutorul caroiajului rectangular (căruia i se mai spune şi reţea kilometrică). Acest caroiaj este compus din linii verticale şi orizontale paralele între ele şi la distanţe egale, perpendiculare unele pe altele, formând o reţea de pătrat (carouri).

Liniile caroiajului rectangular se numerotează pe cadrul interior şi cel geografic. Aceste numere arată depărtarea în km a liniilor în dreptul cărora sânt înscrise, faţă de originea axelor de coordonate; ele se înscriu în întregime la cele mai apropiate linii de caroiaj faţă de colţurile hărţii, iar la celelalte linii se înscriu numai zecile şi unităţile de kilometri. Valorile kilometrice pentru x sânt înscrise în dreptul liniilor orizontale de caroiaj şi cresc de la sud spre nord (ca şi latitudinea), măsurarea X-lor făcându-se în lungul liniilor verticale, iar cel pentru Y în dreptul liniilor de caroiaj şi cresc de la vest spre est (ca şi longitudinea), măsurarea Y-lor făcându-se în lungul liniilor orizontale.


Liniile verticale şi orizontale ale caroiajului rectangular sunt paralele la axele de coordonate se tratează pe hartă la valori kilometrice întregi, la distanţe arătate în tabelul de mai jos.

Caroiajul rectangular serveşte la indicarea sau la raportarea poziţiilor obiectivelor pe hartă, prin coordonatele prescurtate sau prin coordonatele întregi. Coordonatele prescurtate sunt cele exprimate în km. Pentru a indica prin coordonate prescurtate poziţia unui obiectiv pe hartă se stabilesc valorile kilometrice ale colţului de sud-vest al caroului în care se găseşte obiectivul.
De exemplu: pentru punctul A din figura, coordonatele prescurtate se notează astfel:
x = 74560y = 15410 şi se exprimă x = 74-560y = 15-410
Coordonatele întregi sunt cele exprimate în metri pentru acelaşi punct A, ele se notează:
x = 6074560y = 4315410 şi se exprimă x = 6 – 074-560y = 4-315-410.

Coordonatele geografice.
Coordonatele geografice sânt latitudinea şi longitudinea.
Latitudinea – valoarea unghiulară a unui punct de pe Pământ faţă de ecuator măsurată pe meridianul care trece prin acel punct (ecuatorul este paralela de latitudine 0°).
Longitudinea – valoarea unghiulară formată de meridianul punctului respectiv şi meridianul Greenwich care este considerat origine.

În figura de jos s-au determinat coordonate geografice ale cotei 167,4 (intersecţia drumurilor).