Aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7

Fig.1.Aruncătorul de grenade antitancportativ RPG-7

AG-7 este un  mijloc de foc al GrIMo destinat pentru ducerea luptei împotriva tuturor tipurilor de tancuri moderne, tunuri autopropulsate şi alte mijloace blindate ale inamicului. În afară de acesta se mai foloseşte ca mijloc pentru nimicirea forţei vii ale inamicului, ce se află în adăposturi de tip uşor şi de campanie.

1. Caracteristiciletactico-tehnice:

Calibrul AG-ului – 40 mm.
Calibrul grenadei:
PG-7 ––- 85 mm.
PG-7M–– 70 mm.
Lungimea AG-7 – 950 mm.
Lungimea AG-7D:
în poziţie de luptă– 960 mm.
în poziţie de marş –630 mm.
Viteza iniţială a grenadei:
PG-7 –– 120m/s.
PG-7M – 140m/s.
Viteza maximală a grenadei – 300m/s.
Cadenţa de tragere – 4÷6 lov/min.
Distanţa de ochire – 500m.
Distanţa loviturii directe asupra ţintei, h=2m:
cu lovitură PG-7V––- 330 m.
cu lovitură PG-7VM – 310 m.
Masa AG cu ÎO:
AG-7 –- 6,3 kg.
AG-7D – 6,7 kg.
Masa loviturii:
PG-7V –– 2,2 kg.
PG-7VM – 2,0 kg.

Tragerea din AG se produce cu loviturile PG-7V şi PG-7VM cu grenadă subcalibru cu acţiune cumulativă.
Lovitura PG-7VM este tipul de grenadă PG-7V modernizat, fiind mai uşoară şi mai superioară la capitolul: capacitatea de perforare, împrăştiere şi stabilitate la vânt.

2.Noţiuni despre construcţie

AG-ul este compus din următoarele piese principale şi mecanisme:

  • ţeava cu aparatele de ochire mecanice;
  • mecanismul de dare a focului cu siguranţă;
  • mecanismul percutant;
  • înălţătorul optic.

AG-7D mai are şi mecanism de blocare.În completul AG-ului mai intră şi lotul PSA.

AG-7 este un  mijloc de foc al GrIMo destinat pentru ducerea luptei împotriva tuturor tipurilor de tancuri moderne, tunuri autopropulsate şi alte mijloace blindate ale inamicului. În afară de acesta se mai foloseşte ca mijloc pentru nimicirea forţei vii ale inamicului, ce se află în adăposturi de tip uşor şi de campanie.

1. Caracteristiciletactico-tehnice:

Calibrul AG-ului – 40 mm.
Calibrul grenadei:
PG-7 ––- 85 mm.
PG-7M–– 70 mm.
Lungimea AG-7 – 950 mm.
Lungimea AG-7D:
în poziţie de luptă– 960 mm.
în poziţie de marş –630 mm.
Viteza iniţială a grenadei:
PG-7 –– 120m/s.
PG-7M – 140m/s.
Viteza maximală a grenadei – 300m/s.
Cadenţa de tragere – 4÷6 lov/min.
Distanţa de ochire – 500m.
Distanţa loviturii directe asupra ţintei, h=2m:
cu lovitură PG-7V––- 330 m.
cu lovitură PG-7VM – 310 m.
Masa AG cu ÎO:
AG-7 –- 6,3 kg.
AG-7D – 6,7 kg.
Masa loviturii:
PG-7V –– 2,2 kg.
PG-7VM – 2,0 kg.

Tragerea din AG se produce cu loviturile PG-7V şi PG-7VM cu grenadă subcalibru cu acţiune cumulativă.
Lovitura PG-7VM este tipul de grenadă PG-7V modernizat, fiind mai uşoară şi mai superioară la capitolul: capacitatea de perforare, împrăştiere şi stabilitate la vânt.

2.Noţiuni despre construcţie

AG-ul este compus din următoarele piese principale şi mecanisme:

  • ţeava cu aparatele de ochire mecanice;
  • mecanismul de dare a focului cu siguranţă;
  • mecanismul percutant;
  • înălţătorul optic.

AG-7D mai are şi mecanism de blocare.În completul AG-ului mai intră şi lotul PSA.

Fig.2. Construcţia aruncătorului de grenade antitanc portativ RPG-7

Lovitura este compusă din: grenadă şi încărcătura de start.

Înălţătorul optic „ÎO PGO-7V”
Înălţătorul optic este aparatul de ochire de bază a AG şi este destinat pentru ochirea, determinarea distanţei, corectarea focului şi ducerea observării.

Caracteristicile optice:
Puterea de mărire – 2,7 ori
Câmpul de observare – 13o
Distanţa între diviziunile înălţătorului – 100 m
Distanţa între DSCL – 0-10
Limitele diviziunilor înălţătorului – 200-500 m
Limitele DSCL – +0-50
Lungimea înălţătorului cu apărătoarea ochiului – 1400 mm
Înălţimea înălţătorului – 180 mm
Lăţimea înălţătorului – 62 mm
Masa – 0,5 kg.

3.Muniţiile folosite

Fig. 3.Loviturile pentru aruncătorul de grenade antitanc portativ RPG-7
Fig. 4. Construcţia loviturii PG-7V pentru RPG-7

Ne cătând la existenţa a mai multor tipuri de lovituri pentru AG-7, toate au o structură similară și diferă doar prin tipul și construcţia părţii ogivale (de cap).
Lovitura este compusă din trei părți:
Ø  partea de cap, care nemijlocit asigură nimicirea obiectului (ţintei),
Ø  motorul reactiv care dă viteză loviturii pe traiectoria dezbor
Ø  încărcătura de pulbere, care asigură ieşirea loviturii din ţeava aruncătorului.