Intrari dupa UTM

Asigurarea convorbirilor prin canale radio în fonie.

 Scopul reţelei (direcţiei) radio de a asigura legătura comandantului cu comandanţii unităţilor (subunităţile) subordonate. Legătura radio în fonie presupune schimbul nemijlocit de informaţii între comandant şi subordonaţi.          Comandanţii pot utiliza staţia radio nemijlocit de pe panoul staţiei sau prin acţiune la distanţă (din compartimentul MCSM sau prin aparatul de telefon de campanie TA-57 şi cablu […]

Bazele şi principiile de organizare a transmisiunilor în Bg.I.Mo.

 Principiile de organizare a transmisiunilor şi desfăşurarea sistemului de transmisiuni  în BgIM sunt următoarele:   – concordanţa cu cerinţele doctrinei militare la pregătirea şi ducerea de către BgIM luptei de apărare pe front larg;   – gradul mai înalt de pregătire în vederea luptei al subunităţilor de transmisiuni în comparaţie cu trupele pe care le asigură;   – responsabilitatea statului […]

Caracteristicile de lucru radio.

 Legătura radio în AN se realizează după reguli unice pentru toate categoriile de forţe armate, stabilite de Regulamentul transmisiunilor şi Îndrumarul pentru transmisiuni radio.          Aceste reguli se referă la modul de stabilire a legăturii radio, de transmitere (recepţionare) a comenzilor, semnalelor radio, de efectuare a convorbirilor radio, de cererea şi darea parolei pentru recunoaşterea între […]

Общевойсковой бой

Бой – основная форма тактических действий, представляет собой организованные и согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр соединений, частей и подразделений в целях уничтожения (разгрома) противника, отражения его ударов и выполнения других тактических задач в ограниченном районе в течение короткого времени. Бой может быть общевойсковым, противовоздушным, воздушным и морским. Общевойсковой бой ведется объединенными усилиями […]

Вариант боевого приказа командира отделения на ведение оборонительного боя

В боевом приказе командир взвода указывает: 1)Ориентиры: 2) Состав, положение и характер действий противника, места расположения его огневых средств; 3) Задачу роты и взвода; 4) Объекты и цели на направлении действия взвода, поражаемые средствами старших командиров, а также задачи соседей; 5) Боевые задачи подразделениям и огневым средствам, а командир мотострелкового взвода, кроме того, – снайперу […]